Narratives tagged with "repugnância"

Moira de Santa Marinha (Freitas)Freitas (FAFE) BRAGA